שלומי שבת ויהודה פוליקר – הזמן המאושר

שלומי שבת ויהודה פוליקר – הזמן המאושר

עיצוב עטיפת “הזמן המאושר” של שלומי שבת ויהודה פוליקר.