מאור אשואל – לבד בינתיים

מאור אשואל – לבד בינתיים

עיצוב עטיפת הסינגל ”לבד בינתיים” של מאור אשואל.